Květen 2012

Lež proti lži?

30. května 2012 v 22:19 | Iri Yanssen J. |  Názory, které jinam nezařadím
A je to tady zase. Ano, opět si musím vylévat srdce nad některými názory dnešní doby. Nebo spíš názory jedné skupiny lidí. Do popředí se dostávají stránky s poetickým názvem "Odkryté pravdy / lži" skupiny Praetoriánů. Věru, spousta materiálů uvedených na stránkách by se dala spolehlivě označit za pravdivé, nebo mají pravdivý základ. Nicméně mě velice pobouřil odkaz na údajný blud Mariánského kultu, jak se tak tomu říká. Všeobecně podle Praetoriánů je Panna Maria bludem Satana. Bohužel, ten ji musí poslouchat a strašně ji nenávidí, nikoliv, aby byla jeho výtvorem. Sám proti sobě by opravdu nešel, na to je až moc chytrý. To, jakou má Maria moc by mohly dokládat spolehlivé zdroje ze strany životopisu svatých, popřípadě dochovaných svědectví pamětníků. Takový Don Bosco, Padre Pio a další si často základali na jejích přímluvách k Bohu. A byli tito svatí snad zlí? Nebo vzešlo z jejich apoštolátu mezi chudými něco zlého? Řekla bych, že určitě ne! Ani v postupu doby, pokud jejich dílo nebylo nějak překrouceno, tomu tak není. Myslím si, že Praetoriáni si spletli Pannu Marii se dcerou Satana - svévolí, kterou bez pochyby není těžké ve světě odhalit. Ale to už by bylo pořádné šlápnutí vedle. Myslím, že pokud na svých stránkách uvádějí, že Písmo nesmí být vytrženo z kontextu, proč se tedy nepodívají na část, kdy Marie přichází k Alžbětě? Verš 39 - 45 Lukášova evangelia hned ze začátku dává jasný důkaz, kdo je vedle. A i Starý zákon jasně dokazuje vyvolení Marie Bohem. Dále pak Zjevení Janovo, Napomenutí z onoho světa a další knihy jsou cenným zdrojem informací, že neuznání Panny Marie bylo předpovězeno a je uskutečňováno. A démoni, o kterých Praetoriání tak často píší, z toho mají bezesporu radost. Velmi mne rozhořčil vypsaný dialog zástupce této organizace a katolíka o tom, proč je Mariánský kult chybný, že dělí křesťany. Troufám si říct, že právě neuznání Panny Marie a jejího neposkvrněného početí se nelíbilo budoucím protestantům, proto se oddělili od katolické církve. Nesmím zapomenout, že i když se katolíci a pravoslavní rozkmotřili, (což je hrozná škoda, jsem pro znovusjednocení!), obě tyto části Kristova těla Marii uznávají (!). Proti odkrytým lžím a pravdám nic nemám, jen pročítání skálopevných přesvědčení o zlořádu jménem Marie, mi působí velkou hořkost v srdci. Ale jak bylo řečeno: Kristovo a Mariino srdce společně zvítězí!

Odkaz na stránky: http://www.odkrytepravdy.cz/, http://odkrytelzi.cz/